Świadectwo energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej – to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli:

  • energii na potrzeby ogrzewania,
  • przygotowania ciepłej wody,
  • wentylacji i klimatyzacji,
  • w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.