Pozostałe usługi

W zakresie mojej oferty znajdują się również następujące usługi:
  • prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • doradztwo prawne, inwestycyjne i finansowe w zakresie nieruchomości
  • wycena przedsiębiorstw
  • wycena odszkodowań
  • wycena wartości materialnych i prawnych (znaków towarowych, marki, know-how, patentów, licencji itp.)
  • analizy opłacalności inwestycji
  • studia wykonalności
  • opinie dotyczące nieruchomości
  • pozyskiwanie dofinansowania
  • wykonywanie inwentaryzacji