Analiza rynku nieruchomości

Analiza rynku nieruchomości polega na określeniu:

  • rodzaju rynku (np. rynek lokali mieszkalnych)
  • obszar rynku (miasto, gmina)
  • okres badania cen
  • informacje o popycie i podaży, potencjał rozwojowy oraz inne czynniki ekonomiczne