Wycena nieruchomości

W zakresie mojej oferty znajduje się wykonywanie wycen nieruchomości wszystkich typów tj.:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości lokalowych
 • nieruchomości rolnych i leśnych
 • nieruchomości nietypowych (np. stacje paliw, centra handlowe, hotele)
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych (np. służebność gruntowa, służebność przesyłu)

Wykonuję wyceny nieruchomości dla następujących potrzeb:

 • Kupno – sprzedaż
 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • Aportu
 • Sprawozdań finansowych
 • Postępowań administracyjnych (np. opłaty adiacenckiej, aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, inne)
 • Mienia zaburzańskiego
 • Podatkowych

Wyceniam nieruchomości głównie na terenie miast:

 • Gliwice,
 • Knurów,
 • Tarnowskie Góry,
 • Tychy,
 • Mikołów,
 • Bytom,
 • Zabrze,
 • Katowice

oraz powiatów:

 • gliwickiego, tarnogórskiego, strzeleckiego, tyskiego, mikołowskiego.