Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz arametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:

  • koszty ogrzewania budynku
  • koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
  • koszty wentylacji i klimatyzacji.

Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.